حسگرهای خازنی باIO-LINK

• User-friendly communication via IO-Link

• Clearly visible indication of the switching status

• Easy installation with mounting adapters and cable ties

With IO-Link Capacitive sensors detect bulk materials or liquids through non-metallic vessel walls. The parameters can either be set via the buttons on the sensor or via IO-Link

interface using the USB interface E30396 or the memory plug E30398. The LINERECORDER SENSOR software is used to display the measured sensor values and set the parameters online as well as offline. Thanks to the visualisation of actual measured values tolerance limits can be defined around the set switch point.

• ارتباط کاربر پسند از طریق IO-Link

• نشانه ای واضح از وضعیت تعویض

• نصب آسان با آداپتورهای نصب و اتصالات کابل

با IO-Link

حسگرهای خازنی مواد یا مایعات حجیم را از طریق دیواره ظروف غیرفلزی تشخیص می دهند. پارامترها را می توان از طریق دکمه های روی سنسور یا از طریق رابط IO-Link با استفاده از رابط USB E30396 یا دوشاخه حافظه E30398 تنظیم کرد. نرم افزار LINERECORDER SENSOR برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده سنسور و تنظیم پارامترها به صورت آنلاین و آفلاین استفاده می شود. به لطف تجسم مقادیر واقعی اندازه گیری شده، می توان حدود تحمل را در اطراف نقطه سوئیچ تنظیم تعریف کرد.