دما

روشهای اندازه گیری دما
فوریه 8, 2024
فلوسوئیچ SI5010 – ifm
فوریه 11, 2024
شاید دما اولین کمیتی باشد که انسان به کنترل آن فکر کرده است. در اکثر محیط های صنعتی ، دما یکی از کمیت هایی است که مایل به کنترل یا اندازه گیری آن می باشیم. اندازه گیری دما را می توان به سه دسته ی کلی ، اندازه گیری مکانیکی دما ، اندازه گیری الکتریکی دما و اندازه گیری تشعشعی دما تقسیم کرد. البته در بعضی دسته بندی ها اندازه گیری تشعشعی زیر مجموعه ی اندازه گیری الکتریکی جا داده شده است ، که دسته بندی نوع اول را انتخاب نمودیم. در زیر هر دسته با توضیح بیشتری آورده شده است. اندازه گیری مکانیکی دما (Mechanical Thermometry) قدیمی ترین نوع اندازه گیری دما ، اندازه گیری از نوع مکانیکی می باشد. در این اندازه گیری ها دما به یک کمیت مکانیکی (معمولا جابجایی) تبدیل می گردد. ترمومتر جیوه ای یکی از آشنا ترین نوع ترمومترها است. این اندازه گیر دما را به جابجایی ستون جیوه در لوله تبدیل می کند.در بسیاری از موارد برای استفاده از مزایای کمیت های الکتریکی ، اندازه گیرهای مکانیکی را به اندازه گیرهای الکترومکانیکی تبدیل می کنند. حوزه ی اندازه گیری های مکانیکی از −50˚C تا +1000˚C محدود می گردد. اصل مورد استفاده در اندازه گیری های مکانیکی دما ، تغییر حجم اجسام در اثر تغییر دما می باشد. انواع مکانیکی دما سنج ها در زیر آورده شده اند. • اندازه گیری های مانومتری: ترمومترهای مدرج از این نوع می باشند. در اندازه گیری های مانومتری معمولا از یک مایع مناسب مانند الکل ، اتر یا جیوه استفاده می شود. حد بالا و پایین حوزه ی اندازه گیری ، به نقطه ی جوش و انجماد مایع مورد استفاده محدود می شود. البته همین افزایش حجم مایع چون حجم لوله ثابت است ، باعث افزایش فشار در لوله می شود و طبق قانون بویل ماریوت ، اگر این فشار را به فانوس (بلوز) منتقل کنیم ، می تواند دستگاهی که دارای صفحه ی مدرج و عقربه باشد را به حرکت در آورده و درجه حرارت را نشان دهد. در این نوع به جای مایع می توانیم از گاز نیز استفاده کنیم. چون حجم لوله ثابت است ، فشار در لوله در اثر افزایش درجه حرارت ایجاد می شود و این فشار به بلوز منتقل شده و باعث حرکت عقربه می گردد. [3و2] • اندازه گیرهای دما از طریق فشار: حوزه ی اندازه گیری اندازه گیرهای مانومتری دما محدود است. برای افزایش حوزه ی اندازه گیری می توان تغییرات دما را به تغییرات فشار تبدیل نمود. این اندازه گیر از یک مخزن و لوله ی بردن که با یک گاز کامل (معمولا نیتروژن) پر شده اند ، تشکیل شده است و برای اندازه گیری از قانون گاز های ایده آل استفاده می کند. جابجایی لوله بوردن می تواند به عنوان دمای اندازه گیری شده مقیاس گردد. در عمل برای جابجایی ، لوله ی بردن را به صورت مارپیچ یا شکل های دیگر می سازند. [2] • اندازه گیری دما از طریق فشار بخار: فشار بخار یک مایع تابعی از دمای ان است. اندازه گیر هایی که از این اصل استفاده می کنند ، دارای سرعت پاسخ دهی خوبی نسبت به دو نمونه ی بالا می باشند. البته از نظر ساختمان بسیار شبیه به همان دو نمونه ی بالا است با این تفاوت که به جای مایع یا گاز از یک مایع فرار مانند اتر استفاده می شود و همچنین تمام حجم مخزن از مایع پر نمی شود ، بلکه در شرایط عادی در بالای مخزن و در لوله ها بخار وجود دارد. در انتخاب مایع برای این اندازه گیرها با ید در نظر داشت که نقطه ی جوش مایع می باید از کم ترین دمایی که می خواهیم اندازه گیری کنیم ، کم تر باشد. به علاوه مایع مورد استفاده باید از نظر شیمیایی بی اثر باشد تا موجب خوردگی مخزن و لوله ها نشود. از معایب این وسایل می توان به تغییر حجم لوله ها با درجه حرارت ، و کامل نبودن گاز مورد استفاده اشاره کرد. [2] • انبساط فلزات بر اثر حرارت: اگر یک مفتول حرارت داده شود ، طول آن زیاد می شود. از این خاصیت برای اندازه گیری درجه حرارت بهره می گیرند. این اندازه گیرها که معمولا دو فلزی (Bi Metal) نامیده می شوند ، از دو نوار باریک دو فلز مختلف که ضریب انبساط متفاوتی دارند ، به یکدیگر متصل کرده و یک طرف آن را به محلی ثابت می کنیم و سر دیگر آزاد را به عقربه ی دستگاه مدرج متصل می نماییم. با اعمال درجه حرارت ، انتهای آزاد به علت نابرابر بودن ضریب انبساط طولی دو فلز مذکور در جهت محور حرکت پیچشی انجام می دهد که به عقربه منتقل می گردد و مقدار درجه حرارت را نشان خواهد داد. فلزهای مورد استفاده معمولا از آلیاژهای آهن - نیکل می باشند. یک آلیاژ نیکل به نام Invar که ضریب انبساط حرارتی کمی دارد معمولا به عنوان فلز با ضریب کم تر مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این اندازه گیرها به دلیل ارزانی ، سادگی ، محکمی و دوام بیشتر در کنترل های خاموش – روشن و حفاظت و آلارم می باشد. [3و2] 3-1-1- اندازه گیری تشعشعی دما (Radiational Thermometry) اندازه گیر های تشعشعی دما به نام پیرومتر (Pyrometer) شناخته می شوند. از ویژگی این اندازه گیر این است که نیاز به تماس با پروسه ی اندازه گیری نیست. بنابراین می توان از این سیستم برای مواردی که پروسه متحرک است و یا دمای آن بسیار بالا است ، به گونه ای که هر گونه تماس موجب ذوب شدن و خرابی اندازه گیر می شود و یا هنگامی که پروسه دارای مواد مخرب و زیان بار است استفاده نمود. ابزارهای سنجش دما به روش تابش ، میزان تشعشع ساطع شده توسط ابزارهای داغ را که به خصوصیات تابشی جسم مورد نظر بستگی دارد ، اندازه گیری می کنند. معمولا تشعشع به دقت اندازه گیری نمی شود و علاوه بر این مقدار آن ممکن است با زمان تغییر کند که سبب ایجاد مشکلاتی در تبدیل میزان تابش به دما می گردد. همچنین ، تابش خارج ناحیه ای نیز ممکن است به ابزار اندازه گیری برسد و سبب ایجاد خطای تبدیل شود. ابزارهای سنجش دما به روش تابش ، این مزیت را دارند که می توان از آن ها برای اندازه گیری دما در محدوده ی وسیعی از دماها استفاده برد. حد بالای دمای قابل اندازه گیرهای تشعشعی به حدود 4000 درجه ی سانتی گراد می رسد و در محدوده ی دمایی˚C 450 تا ˚C2000 دارای دقت اندازه گیری ای بیشتر از 5/0% می باشند. سنجش دما توسط تابش نیاز به سخت افزار و نرم افزار خاص برای پردازش سیگنال دارد. [9و2] اصل فیزیکی مورد استفاده در پیرومترها این است که اجسام از خود انرژی تشعشع می کنند. این انرژی به صورت امواج الکترومغناطیسی است که طول موج آن ها از حوزه ی امواج مریی (35/0 تا 75/0 میکرومتر) تا حوزه ی امواج زیر سرخ (75/0 تا 20 میکرومتر) گسترده شده است. در حوزه ی امواج مریی انرژی تشعشع شده به صورت رنگ نمایان می شود. برای بیان رابطه ی بین دمای جسم با طول و شدت موج ساطع شده ، مفهومی به نام جسم سیاه (Black Body) را تعریف می شود. رابطه ی بین دما ، طول موج و شدت تشعشع توسط رابطه ی پلانک بیان می شود. در حالت کلی می توان گفت انرژی ساطع شده از یک جسم سیاه متناسب با توان چهارم درجه حرارت است. پیرومترهای نوری اگر به خوبی کالیبره و تنظیم شوند ، نتایج خوبی خواهند داد. هنگام استفاده از پیرومترهای نوری باید دقت کرد که گرد و غبار و یا موانعی بین جسم گرم و دوربین اندازه گیری نباشد ، چرا که وجود گرد و غبار و بخار موجب نوعی فیلترینگ و حذف یا تضعیف تشعشعات در بعضی طول موج ها می گردد. همچنین تمیز بودن عدسی پیرومتر از اهمیت زیادی برخوردار است. [2] سنسورهای پراکسیمیتی القایی سنسورهای پراکسیمیتی خازنی سنسورهای پراکسیمیتی مغناطیسی سنسورهای نوری منابع تغذیه ، نمایشگر و کنترلرها سنسورهای فشار سنسورهای دما سنسورهای فلو سنسورهای اندازه گیری ارتفاع سنسورهای خلا سنسورهای اندازه گیری لرزش ماژولهای ورودی و خروجی کنترلرهای CAN Bus مبدلهای سیگنال سنسورهای CAN Bus فتوالکتریک دوطرفه فتوالکتریک رفلکتوری فتوالکتریک پراکسیمیتی سنسورهای فیبر نوری سنسورهای کنتراست و رنگ سنسورهای فاصله سنسورهای کنترل دور سنسورهای مادون قرمز دماسنج تفنگی ترموگراف رطوبت سنج باد سنج سرعت سنج دورسنج نور سنج گاز سنج صوت سنج غبار سنج آنالیزر گاز دودکش ضخامت سنج سنسورهای گاز آنالایزرها فلومترها گیج فشار کلر سنج کدورت سنج سختی سنج اسپکتروفتومتر مواد شیمیایی و آزمایشگاهی HACH فشار سنج PH متر هدایت سنج تست روغن ترانسمیتر ترانسمیتر دما و رطوبت رنگ سنج اکسیژن متر رنگ سنج Position sensor Fluid sensor Inductive proximity sensor Capacitive proximity sensors Magnetic proximity sensors Efector dualis Efector octavis Vibration Encoder Power supplies Pressure sensor Optic sensor Distance sensor Level switch Level meter Ultrasonic sensor Temperature sensor Flow switch Flow transmitter Scanner Relay vision IR sensor Spectrophotometers (DR/5000 & DR/2800) Photometers (DR/800 Series & Pocket Colorimeter) Turbidimeters (Portable & laboratory) HQ Series (PH , EC , TDS , DO & Temp Meters.) ECO Series (PH , EC, TDS, DO & Temp Meters.) BOD Meter COD Reactors Digedahl Digestion Apparatus TSS MeterPortable Colorimeters(Lico 150 , Lico 500) HACH HACH-LANGE IFM SICK TESTO WIKA DOLD DINEL ELECTROPHYSIK ECOTECH KSR SICK MAIHAK FLUKE RAYTEK TSI LSI TCR-TECORA شرکت پایش بسامد اوکسین آمادگی تامین، مشاوره، فروش، نصب و راه ندازی کلیه محصولات برندهای TESTO , SICK , IFM , CTCرا دارد و تاکنون پروژه های بسیار زیادی را در این زمینه انجام داده است. sick , ifm سنسورهای پراکسیمیتی القایی- sick , ifm سنسورهای پراکسیمیتی خازنی پراکسیمیتی مغناطیسی sick , ifm – sick , ifm سنسورهای نوری fmمنابع تغذیه، نمایشگر و کنترلرها sick ifmسنسورهای فشار sick ifmسنسورهای دما sick ifmسنسورهای فلو sick ifmسنسورهای اندازه گیری ارتفاع sick ifmسنسورهای خلا sick ifmسنسورهای اندازه گیری لرزش sick ifmماژولهای ورودی و خروجی sick کنترلرهای CAN Bus ifmمبدلهای سیگنالsick ifm سنسورهای CAN Bus sick ifmسنسور فتوالکتریک دوطرفه sick ifmسنسور فتوالکتریک رفلکتوری sick ifmسنسور فتوالکتریک پراکسیمیتی sick ifmسنسورهای فیبر نوری sick ifmسنسورهای کنتراست و رنگ sick ifm سنسورهای فاصله sick ifmسنسورهای کنترل دور sick ifmسنسورهای مادون قرمز sick دماسنج تفنگی testo رطوبت سنج testo باد سنج testo سرعت سنج testo نماینده فروش SICK – نمایندگی sick – فروش sick – نماینده فروش SICK – نمایندگی sick – فروش sick – نماینده فروش ifm – نمایندگی ifm – فروش ifm –نماینده فروش ifm – نمایندگی ifm – فروش ifm –نماینده فروش ifm – نماینده فروش TESTO- نمایندگی TESTO- فروش TESTO-نماینده فروش TESTO- نمایندگی TESTO- فروش TESTO-نماینده نماینده فروش CTC- نمایندگی CTC- فروش CTC-نماینده فروش CTC- نمایندگی CTC- فروش CTC-نماینده فروش CTC-

ترنسمیتر های فشار rosemount - رزمونت

ترنسمیتر فشار rosemount سری 305- رزمونت

ترنسمیتر اختلاف فشار rosemount سری 305- رزمونت

ترنسمیتر فشار rosemount سری 205- رزمونت

ترنسمیتر فشار YOKOGAVA سری EJX530- یوکوگاوا

ترنسمیتر فشار YOKOGAVA سری EJX430- یوکوگاوا

ترنسمیتر فشار rosemount سری 205- رزمونت

ترنسمیتر سطح LEVEL TRANSMITTER برند رزمونت – EJA118

ترنسمیتر دما rosemount

روتامتر rosemount - ABB

فلومتر کرونه

sick , ifm

سنسورهای پراکسیمیتی القایی- sick , ifm سنسورهای پراکسیمیتی خازنی

پراکسیمیتی مغناطیسی sick , ifm – sick , ifm سنسورهای نوری

fm

منابع تغذیه، نمایشگر و کنترلرها sick

ifm

سنسورهای فشار sick

ifm

سنسورهای دما sick

ifm

سنسورهای فلو sick

ifm

سنسورهای اندازه گیری ارتفاع sick

ifm

سنسورهای خلا sick

ifm

سنسورهای اندازه گیری لرزش sick

ifm

ماژولهای ورودی و خروجی sick

کنترلرهای CAN Bus

ifm

مبدلهای سیگنالsick

ifm

سنسورهای CAN Bus sick

ifm

سنسور فتوالکتریک دوطرفه sick

ifm

سنسور فتوالکتریک رفلکتوری sick

ifm

سنسور فتوالکتریک پراکسیمیتی

sick ifm

سنسورهای فیبر نوری

sick ifm

سنسورهای کنتراست و رنگ

sick ifm

سنسورهای فاصله

sick ifm

سنسورهای کنترل دور sick

ifm

سنسورهای مادون قرمز

sick

دماسنج تفنگی testo

رطوبت سنج testo

باد سنج testo

سرعت سنج testo

نماینده فروش SICK – نمایندگی sick – فروش sick – نماینده فروش SICK – نمایندگی sick – فروش sick –

نماینده فروش ifm – نمایندگی ifm – فروش ifm –نماینده فروش ifm – نمایندگی ifm – فروش ifm –نماینده فروش ifm

نماینده فروش TESTO- نمایندگی TESTO- فروش TESTO-نماینده فروش TESTO- نمایندگی TESTO- فروش TESTO-نماینده

نماینده فروش CTC- نمایندگی CTC- فروش CTC-نماینده فروش CTC- نمایندگی CTC- فروش CTC-نماینده فروش CTC-

نماینده فروش ROSEMOUNT – نمایندگی ROSEMOUNT – فروش ROSEMOUNT – نماینده فروش ROSEMOUNT – نمایندگی ROSEMOUNT – فروش ROSEMOUNT –

نماینده فروش YOKOGAVA – نمایندگی YOKOGAVA – فروش YOKOGAVA –نماینده فروش YOKOGAVA – نمایندگی YOKOGAVA – فروش YOKOGAVA –نماینده فروش YOKOGAVA

نماینده فروش FISHER- نمایندگی FISHER - فروش FISHER -نماینده فروش FISHER - نمایندگی FISHER - فروش FISHER -نماینده

نماینده فروش CTC- نمایندگی CTC- فروش CTC-نماینده فروش CTC- نمایندگی CTC- فروش CTC-نماینده فروش CTC-

h m
h m

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *