سنسورهای مغناطیسی – سنسورهای مقاوم در برابر فشار

مقاوم در برابر فشار بالای 500بار

ظاهر فلزی برای انجام کار سنگین

فشار بالای مکرر

طراحی غلاف بر اساس استاندارد صنعتی

طول عمر بیش از 10میلیون چرخه فشار

Pressure-resistant up to 500 bar

Metal sensing face for heavy duty

High bursting pressure

Housing design to industrial standard

Lifespan of more than 10 million pressure cycles