سنسور لیزری فاصله سنج SICK

سنسورهای لیزری فاصله سنج می توانند تا مقیاس 1000میلیمتر را دقیقا اندازه گیری کنند.
بدلیل دقت اندازه گیری از آنها خصوصا در کنترل،مرتب سازی و امور بازرسی و روال کار کنترل کیفیت و کلیه عواملی که روی هزینه ها اثرگذارهستند، استفاده میشود.
بطور معمول کاراکترهای ابعاد،موقعیت وشکل را مورد بررسی قرار می دهد.

با استفاده از سنسورهای لیزری فاصله سنج SICK می توان کیفیت نهایی محصول را حدود100درصد هنگام بازرسی کیفی بهبود بخشید در حالیکه همزمان متریال مصرفی و هزینه های جانبی نیز کاهش می یابد."

سنسورهای برد متوسط SICK:

دامنه سنجش از50میلیمتر تا 50000میلیمتر دارند که این امکان را فراهم میکند که در زمینه های گسترده ای مورد استفاده قرارگیرند.

بدلیل اندازه گیری دقیق اجسام با رنگ و بافت و جنسهای مختلف می توان بیشتر به کار این سنسورها اطمینان نمود.علاوه بر اینکه همه سنسورها تنظیمات و برنامه هایی قابل درک برای کاربران دارند،مطمئن باشید که آنها را بسرعت میتوان سفارش داد. ترکیب کاملی از تمام محاسن،برد،قابل اطمینان بودن،دقت و قیمت

 

سنسورهای دور برد SICK:

ویژگی هایی چون اندازه گیری با دقت بالا و در نتیجه قابل اطمینان بودن و دامنه گسترده اندازه گیری را بهمراه دارند. سنسورهای دور برد از تکنولوژی "اندازه گیری زمان پرواز" استفاده میکنند(این تکنولوژی برای محاسبه فاصله جسم تا سنسور می باشد که بر مبنای اندازه گیری زمان انتشار موج و بازگشت آن به سنسور بعد از برخورد به اجسام کار میکند) و می توان آز آن برای اندازه گیری یک فاصله یا برای مشخص کردن زمان آستانه سوئیچینگ استفاده نمود. بخاطر برد وسیع اندازه گیری این سنسورهابرای طیف گسترده ای از صنایع و کاربردها استفاده میشوند.

سنسورهای اندازه گیری خطی SICK :

از تکنولوزی های بسیار نوین استفاده میکنندتا بدون برقراری تماس موقعیتها،سرعت ها و طولها را اندازه گیری می کنند. سنسورهای OLM با دوربینهایی کار میکنند که موقعیت را بر اساس نوار بارکد نصب شده اندازه گیری میکنند. هر سنسور OLM می تواند موقعیت خود در دامنه تغییرات طول ماکزیمم 10کیلومتر و حداقل0.15 میلیمتر فارغ از اینکه مسیری که طی میکند مستقیم یا منحنی باشد، تعیین کند.

سنسورهای خانواده OLV کمیت های طول و سرعت با استفاده از لیزر اثر داپلر اندازه گیری می کنند. این تکنولوژی با دقت زیاد می تواند سرعت هر ماده ای را در دامنه تغییرات سرعت تا ماکزیمم 80متر بر ثانیه و دامنه تغییرات دما تا حداکثر 1100درجه سانتی گراد را اندازه گیری نماید.

 

 سنسورهای اولتراسونیک SICK:
سنسورهای اولتراسونیک SICK از یک سری خواص صوتی برخوردار هستند.این سنسورها اجسام و فواصل را با حذف صداهای محیط به بهترین نحو ممکن و حتی در شرایط خاص محیطی مانند گرد و خاک یا مه بطور دقیق اندازه گیری میکنند. خروجی مورد استفاده دیجیتال، آنالوگ یا ترکیب این دو هستند که بنابر نیاز شما مشخص می شوند.