انواع مختلفی از سنسورهای فاصله وجود دارد که بر اساس مکانیسم‌های فیزیکی مختلف از جمله نوری، صوتی، خازنی، القایی و فوتوالکتریک کار می‌کنند.

بعنوان مثال سنسور های فاصله اولتراسونیک فاصله یا حضور اجسام هدف را با ارسال یک موج اولتراسوند پالسی به سمت جسم و سپس اندازه‌گیری زمان بازگشت پژواک صدا اندازه‌گیری می‌کنند. سنسور با دانستن سرعت صوت می تواند فاصله جسم را تعیین کند.

سنسور فاصله مافوق صوت به طور منظم یک کلیک به سختی قابل شنیدن منتشر می کند. این کار را با تامین ولتاژ بالا یا به کریستال پیزوالکتریک یا میدان های مغناطیسی مواد فرومغناطیسی انجام می دهد. در حالت اول، کریستال خم می شود و یک موج صوتی به بیرون می فرستد. یک تایمر در سنسور دقیقاً مدت زمانی را که طول می کشد تا موج صوتی از چیزی خارج شود و برگردد را پیگیری می کند. سپس این تأخیر به ولتاژ مربوط به فاصله جسم حس شده تبدیل می شود. در حالت دوم، پاسخ فیزیکی یک ماده فرومغناطیسی در میدان مغناطیسی به دلیل وجود گشتاورهای مغناطیسی است. برهمکنش یک میدان مغناطیسی خارجی با دامنه ها باعث ایجاد اثر مغناطیسی می شود. کنترل ترتیب دامنه ها از طریق انتخاب آلیاژ، آنیل حرارتی، کار سرد و قدرت میدان مغناطیسی می تواند این اثر را بهینه کند. اثرات مغناطیسی ایجاد شده استفاده از میله های مغناطیسی برای کنترل نوسانگرهای فرکانس بالا و تولید امواج اولتراسونیک در گازها، مایعات و جامدات است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *