شرکت sick توسط Ervin Sick  در سال  1946 در کشور آلمان تاسیس گردید.

در حال حاضر شرکت Sick  بعنوان یکی از بزرگترین توسعه دهندگان و پیشروان صنعت در زمینه تولید سنسور می باشد. شرکت Sick  بعنوان شناخته شده ترین تولید کننده فناوری در زمینه سنسور و کاربردهای صنعتی و محافظتی بر مبنای کنترل ایمن و کارآمد فرآیندها در بازار جهان می باشد که توانایی انجام اتوماسیون کامل هر کارخانه، سیستمهای لجستیک و فرآیند را دارا می باشد.

شرکت Sick در حال حاضر بیش از 10000 پرسنل در سراسر دنیا و گردش مالی بالغ بر  1.6 میلیارد یورو در سال را به خود اختصاص داده است.

 

...

محصول به لیست شما اضافه شد.

محصولات شرکت sick را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود

Analyzer solutions

 • CEMS solutions
 • Process solutions

Automation light grids 

 • Measuring automation light grids
 • Switching automation light grids

 

Capacitative and magnetic proximity sensors

 • Capacitive proximity sensors
 • Magnetic proximity sensors

 

Detection and ranging solutions

 • 2D LiDAR sensors
 • 3D LiDAR sensors
 • Radar sensors

 

Distance sensors

 • Displacement measurement sensors
 • Mid range distance sensors
 • Linear measurement sensors
 • Long range distance sensors
 • Ultrasonic sensors
 • Optical data transmission
 • Position finders

 

Dust Measuring Devices

 • Scattered light dust measuring devices
 • Transmittance dust measuring devices
 • Gravimetric dust measuring devices


Encoders

 • Incremental encoders
 • Absolute encoders
 • Safety encoders
 • Wire draw encoders
 • Measuring wheel encoders
 • Linear encoders

 

Fiber-optic sensors and fibers

 

Flow measurement technology

 • Gas flow measuring instruments
 • Gas flow meters
 • Liquid flow measuring instruments
 • Liquid flow meters
 • Flow metering systems
 • Solids flow measuring instruments
 • Digital flow solutions

 


Fluid sensors

 • Level sensors
 • Pressure sensors
 • Temperature sensors
 • Flow sensors

Gas Analyzers

 • Gas transmitters
 • In-situ gas analyzers
 • Extractive gas analyzers

Identification solutions

 • Image-based code readers
 • Fixed mount bar code scanners
 • Mobile hand-held scanners
 • RFID
 • Magnetic-coded identification

 

Inductive proximity sensors

 

 

Inertial sensors

 • Inclination sensors
 • Dynamic inclination sensors

 

Integration products

 • Sensor Integration Machine
 • Sensor Integration Display
 • 4DproConnectivity
 • Data Integration Machine
 • Sensor Integration Gateway

 

Localization solutions

 • Line guidance and grid localization
 • LiDAR localization


Machine vision

 • 2D machine vision
 • 3D machine vision

 

Magnetic cylinder sensors

 

 

Motor feedback systems

 • Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL
 • Motor feedback systems rotary HIPERFACE
 • Motor feedback systems rotary incremental
 • Motor feedback systems linear HIPERFACE®
 • Motor feedback systems rotary incremental with commutation

 

Opto-electronic protective devices

 • Safety laser scanners
 • Safety light curtains
 • Safe radar sensors
 • Safety camera systems
 • Multiple light beam safety devices
 • Single-beam photoelectric safety switches
 • Mirror columns and device columns
 • Upgrade kits for opto-electronic protective devices

 

Photoelectric sensors

 

 

Registration sensors

 • Contrast sensors
 • Color sensors
 • Luminescence sensors
 • Glare sensors
 • Fork sensors
 • Register sensors
 • Array sensors
 • Pattern sensors

 

Safety switches

 • Non-contact safety switches
 • Safety locking devices
 • Safety command devices
 • Electro-mechanical safety switches
 • Mechanical bolts for safety switches

 

 

Safety systems and solutions

 • Safety systems
 • Safety solutions

 

sens:Control - safe control solutions

 • Safe series connection
 • Safety controllers
 • Safety relays

 

System solutions

 • Robot guidance systems
 • Track and trace systems
 • Driver assistance systems
 • Object detection systems
 • Profiling systems
 • Security systems
 • Liquid analysis systems
 • Gateway systems
 • Continuous emission monitoring systems (CEMS)
 • Process gas analyzer systems (PGA)
 • Quality control systems
 • Flow metering systems

 

Traffic sensors

 • Tunnel Sensors
 • Overheight detectors
 • Visual range measuring devices