فروش سنسور SICK – سنسور خازنی SICK و IFM

سنسورهای خازنی سنسورهای خازنی هر دو هدف های فلزی و غیر فلزی از جمله شیشه ، پلاستیک یا چوب را تشخیص می دهند. بسته به اندازه و خواص مواد هدف و همچنین اندازه و شرایط نصب سنسور ، تشخیص فاصله های بین 1 تا 50 میلی متر امکان پذیر است. سنسورهای مجاورت خازنی می توانند به عنوان “سنسورهای نفوذی” برای تشخیص مایع یا محیط های دارای دانه های ریز مورد استفاده قرار گیرند. این سنسورها با محتویات درون یک مخزن ساخته شده از شیشه یا پلاستیک ، نارسانا و دارای دیواره نازک بر هم کنش می کنند. این عملکرد با افزایش ظرفیت کلی خازن شامل دیواره مخزن و محیط پر کننده انجام می شود. قابلیت نفوذ سنسوهای خازنی ، امکان کنترل سطح برای محیط های مایع و مواد توده ای را بدون تماس مستقیم با مواد فراهم می کند ... ادامه مطلب