سنسور موقعیت

امروزه سنسورهای موقعیت درکاربردهای صنعتی ضروری هستند تا به طور قابل اعتماد موقعیت ها را در ماشین ها تشخیص دهند. در مقایسه با سوئیچ های مکانیکی ، سنسورهای القایی ، خازنی و مغناطیسی شرایط تقریباً ایده آلی را ارائه می دهند: عملکرد بدون تماس و سایش بعلاوه فرکانس ها و دقت سوئیچینگ بالا. علاوه بر این ، آنها به لرزش ، گرد و غبار و رطوبت حساس نیستند.
از سنسورهای استوانه ای برای تشخیص موقعیت پیستون ها دراستوانه های نیوماتیک استفاده می شود.
در فرآیندهای صنعتی که از مایعات ، هوا یا گازها استفاده می شود ، شیرها برای کنترل و دوزبندی مورد نیاز هستند. سنسورهای سوپاپ به طور قابل اعتماد موقعیت محرک ها ، شیرها ، اسلایدها و فلپ ها را نشان می دهند.
سنسورهای فوتوالکتریک به عنوان “چشم های مصنوعی” برای فناوری اتوماسیون اساسی هستند. آنها در مواردی که تشخیص غیرتماسی موقعیت دقیق اشیا لازم استمورد استفاده قرار می گیرند. جنس جسمی که باید آشکار شود هیچ اهمیتی ندارد. در مقایسه با سنسورهای القایی ، خازنی و مغناطیسی ، سنسورهای فوتوالکتریک منطقه سنجش بسیاربزرگتری دارند.
از سنسورهای لیزر برای تشخیص اجسام بسیار کوچک استفاده می شود. در ترکیب با اندازه گیری زمان پرواز ، حتی مسافت های طولانی را می توان به طور قابل اعتماد اندازه گیری کرد.