SICK

Sick AG ، مستقر در Waldkirch ، آلمان ، یک تولید کننده جهانی سنسوربرای کاربردهای صنعتی است. این شرکت در زمینه اتوماسیون کارخانه و لجستیک و اتوماسیون فرآیند فعالیت دارد. این شرکت تقریبا ۱۰۰۰۰ کارمند در سراسر جهان دارد.

Related Post